15. - 16. 9. 2017 Mistrovství klubu

Vážení členové, rádi bychom Vás pozvali na Mistrovství klubu 2017, které se uskuteční ve dnech 15. - 16. 9. 2017 (pátek + sobota).

Jako v loňském roce budeme hrát dvouhry i čtyřhry. Dvouhry v pátek od 17,00h, čtyřhry v sobotu od 9,00h.

Dvojice na čtyřhru budou jako každý rok vylosovány.

Na sobotu je pro účastníky zajištěno pohoštění.

Vítězové nehradí roční oddílový příspěvek 2018.

Těšíme se na hojnou účast!

Nové bankovní spojení

3.7.2017: VV upozorňuje, že I.CLTK Plzeń, z.s., má nový bankovní účet. Ten je nyní veden u ČSOB, a.s. Číslo účtu je: 279812128/0300

Zahajujeme sezónu 2017

Vážení sportovní přátelé,

od 4. 5. 2017 od 12:00 hodin jsou kurty ČLTK k dispozici pro tuto tenisovou sezonu. Ale jelikož nejsou ještě dostatečně tvrdé, nelze je zatím využívat v případě deště!

Děkujeme za pochopení.

Mnoho sportovních úspěchů!

VV I. ČLTK Plzeň, z.s.

Platba ročního oddílového příspěvku 2017

Roční oddílový příspěvek musí být zaplacen před započetím hraní, nejpozději však do 15. dubna 2017. V případě neuhrazení stanovených příspěvků v uvedeném termínu je stanovena sankce ve výši 100,- Kč za každý započatý měsíc.

Zaplacení ročního oddílového příspěvku provede každý člen zvlášť:

  • bankovním převodem - adresa majitele účtu: I. ČLTK Plzeň, z.s., Pallova 19, 304 28, Plzeň, název a sídlo banky: Oberbank AG, Prešovská 20, Plzeň, číslo účtu: 208 1103 464/8040, konstantní symbol: 0379, variabilní symbol: rodné číslo člena (bez lomítka)
  • v hotovosti u pokladníka nebo správce oddílu proti příjmovému dokladu

Děkujeme!

Podrobnosti

pdficon_largeČLTK - Informace pro sportovní sezonu 2017

22.11.2016 Valná hromada

Vážené tenistky, vážení tenisté,

Výkonný výbor svolává na úterý 22. 11. 2016 v 17:00 hodin Valnou hromadu.

Tato se bude konat v prostorách VOŠ v Ledecké 35.

Žádáme všechny členy našeho klubu, aby se dostavili. Budou projednávány nové stanovy a bez Vaší účasti nemohou být projednány, případně schváleny. Vše je dáno novým občanským zákoníkem. Proto ještě jednou apeluji na Vaši účast.

Zároveň Vás žádám o obratem zaslané sdělení o Vaší účasti, abychom mohli zajistit vhodný prostor a dostatek občerstvení.

Děkujeme!

VV I. ČLTK Plzeň, z.s.

Ukončení sezony 2016

Vážení sportovní přátelé,

dne 23. 10. 2016 bude ukončena letošní sezona.

Od 24. 10. 2016 bude zahájena plánovaná investiční akce "Úprava areálu Pallova 19".

Žádáme Vás, abyste do 30. 11. 2016 vyklidili své skříňky a ve dvířkách ponechali klíče od těchto skříněk. Je to z důvodu přehledu obsazení a i možnosti využití volných skříněk dalšími členy nebo hosty.

Jelikož už třetím rokem všechny žádáme, aby nahlásili čísla svých skříněk, a to bohužel bezvýsledně, přistupujeme k tomuto kroku.

V nadcházející sezoně opět můžete zažádat o své skříňky.

Po tomto datu budou zamčené skříňky otevřeny a případný obsah zlikvidován.

Dále Vás žádáme, abyste na zimu vyklidili botárnu do stejného data.

Se sportovní obuví, která zůstane v botárně i po tomto datu, bude naloženo stejně.

Na zimní období bude vyměněna vložka zámku, tudíž se nebude možné do klubovny či šatny dostat.

V případě potřeby oslovte správce nebo některého člena Výkonného výboru a on Vám do budovy umožní přístup.

Děkujeme za pochopení

Tenisová školička

29. - 31.8. pořádáme tenisovou školičku pro děti do 10 let.

Novinka! Permanentka

Pro zájemce o pravidelné hraní jsme zavedli možnost zakoupení permanentky, která bude platit po celou tenisovou sezónu 2016. Její cena byla stanovena na 3.200,- Kč.

V případě zájmu se obracejte na správce nebo pište na cltkplzen@seznam.cz.

Platba ročního oddílového příspěvku 2016

Roční oddílový příspěvek musí být zaplacen před započetím hraní, nejpozději však do 20. dubna 2016. V případě neuhrazení stanovených příspěvků v uvedeném termínu je stanovena sankce ve výši 100,- Kč za každý započatý měsíc.

Zaplacení ročního oddílového příspěvku provede každý člen zvlášť:

  • bankovním převodem - adresa majitele účtu: I. ČLTK Plzeň, z.s., Pallova 19, 304 28, Plzeň, název a sídlo banky: Oberbank AG, Prešovská 20, Plzeň, číslo účtu: 208 1103 464/8040, konstantní symbol: 0379, variabilní symbol: rodné číslo člena (bez lomítka)
  • v hotovosti u pokladníka nebo správce oddílu proti příjmovému dokladu

Děkujeme!

Příprava kurtů

Vážení členové, již několik dní probíhá intenzivní příprava kurtů na sezónu 2016. Pokud vydrží příznivé počasí, mohly by být připraveny během následujících 14 dní. O přesném termínu Vás budeme informovat. Ještě přikládáme několik snímků z přípravných prací a děkujeme touto cestou všem, kdo se na nich podílejí.

11.-12.9.2015 Mistrovství klubu

Vážení členové, s předstihem bychom Vás rádi pozvali na Mistrovství klubu 2015, které se uskuteční ve dnech 11.-12.9.2015.

Jako v loňském roce budeme hrát dvouhry i čtyřhry. Přesný harmonogram bude upřesněn.

Těšíme se na hojnou účast!

Zahajujeme sezónu 2015

Vážení sportovní přátelé,

od 22. 4. 2015 od 12:00 hodin jsou kurty číslo 1-5 k dispozici pro tuto tenisovou sezonu. Ale jelikož nejsou ještě dostatečně tvrdé, nelze je zatím využívat v případě deště!

Děkujeme za pochopení.

Mnoho sportovních úspěchů!

VV TJ I.ČLTK Plzeň

Ukončení sezóny 2014 - 14.11.2014

Výkonný výbor TJ rozhodl o ukončení sportovní sezóny 2014. Provoz areálu bude ukončen 14.11.2014. Budeme se na Vás těšit opět v sezóně 2015!

Máme mistry za rok 2014

5. a 6.9. se uskutečnilo mistrovství klubu.

Vítězem pátečního klání ve dvouhře se podle očekávání stal Radek Tykal.

V sobotu poté mistrovství pokračovalo za krásného slunného počasí čtyřhrami. Zde si vítězství a titul zajistila dvojice Jandl, Navrátil.

Všem třem vítězům srdečně blahopřejeme!

Zahájení sezóny 2014 - 7.4.2014

S radostí Vám oznamujeme, že vzhledem k dobrým povětrnostním podmínkám a rychlé práci týmu pod vedením Jaroslava Duška budou tenisové kurty TJ I.ČLTK Plzeň připraveny v pondělí 7.4.2014 pro hraní. Přejeme mnoho sportovních úspěchů!

Platba ročního oddílového příspěvku 2014

Roční oddílový příspěvek musí být zaplacen před započetím hraní, nejpozději však do 15. dubna 2014. V případě neuhrazení stanovených příspěvků v uvedeném termínu je stanovena sankce ve výši 100,- Kč za každý započatý měsíc.

Zaplacení ročního oddílového příspěvku provede každý člen zvlášť:

  • bankovním převodem - adresa majitele účtu: TJ I. ČLTK, Pallova 19, 304 28, Plzeň, název a sídlo banky: Oberbank AG, Prešovská 20, Plzeň, číslo účtu: 208 1103 464/8040, konstantní symbol: 0379, variabilní symbol: rodné číslo člena (bez lomítka)
  • v hotovosti u pokladníka nebo správce oddílu proti příjmovému dokladu

Replika historické vlaječky

TJ I.ČLTK Plzeň

Na valné hromadě obdrželi dlouholetí členové TJ mezi jinými dárky i repliku historické vlaječky našeho oddílu. Po zahájení tenisové sezóny 2014 ji bude možné zakoupit v klubovně TJ.

Replika historické vlaječky